ติดตั้งไม้ตันไม่ถูกวิธี ผลที่ตามมาจะเป็นเช่นนี้ !!!

ติดตั้งไม้ตันไม่ถูกวิธี ผลที่ตามมาจะเป็นเช่นนี้ !!!


– กรณีนี้ ลูกค้าติดตั้งเอง แล้วยิงสกรูไม่ทะลุถึงโครงเหล็ก จึงทำให้ไม้กระดก
– กรณีใช้โครงคร่าวเหล็กมักเกิดปัญหาเหล็กขึ้นสนิม ทำให้ชำรุดก่อนไม้เทียม
– ควรให้ช่างที่ชำนาญทำการการติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้

ติดตั้งไม้ตันไม่ถูกวิธี

ติดตั้งไม้ตันไม่ถูกวิธี


วิธีการติดตั้งไม้ตัน

– ไม่ควรปูไม้พื้นชนขอบคอนกรีต ควรเว้นระยะหัว-ท้าย 0.5 ซม. เพื่อป้องกันการยืด-หดตัว
– ไม่ควรปูไม้พื้นชิดติดกัน ควรเว้นระยะห่าง 0.3 – 0.5 ซม. เพื่อให้ไม้ได้ระบายความร้อน
– เจาะไม้ด้วยสกรูเกลียว โดยปล่อยหัวสกรูให้จมลงไป 1 ซม. ในเนื้อไม้ และยึดลงไปในตงไม่น้อยกว่า 2 ซม. แล้วเก็บหัวสกรูด้วยตัวอุด
– ช่วงรอยต่อไม้ ต้องเพิ่มไม้ตงเป็นคู่ทุกครั้ง และเว้นระยะห่างรอยต่อของไม้ 0.5 ซม. เพื่อป้องกันการยืด-หดตัว

วิธีการติดตั้งไม้ตัน

วิธีการติดตั้งไม้ตัน

วิธีการติดตั้งไม้ตัน

วิธีการติดตั้งไม้ตัน

วิธีการติดตั้งไม้ตัน