การขนย้ายและกองเก็บ

การขนย้ายและกองเก็บ


– ในการขนย้ายผลิตภัณฑ์ไม้เทียม ไม่ควรยกบริเวณปลายด้านเดียว ควรยกบริเวณกลางแผ่นในแนวตั้ง คือให้ด้านกว้างของแผ่นตั้งฉากกับพื้น

– ไม่ควรยกไม้เทียมในแนวนอน แต่ให้ยกบริเวณปลายทั้ง 2 ด้าน โดยยกจากบริเวณปลายแผ่นเข้ามาด้านละ 50 ซม.ทั้งนี้ให้ด้านกว้างของแผ่นตั้งฉากกับระนาบพื้น

– ควรขนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ไม้เทียมด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่ขอบและมุมของแผ่น

– ไม่ควรกองผลิตภัณฑ์ไม้เทียมซ้อนกันสูงเกิน 1 เมตร และควรมีท่อนไม้วางรองใต้กองผลิตภัณฑ์ไม้เทียมทุกๆ ระยะ 50 ซม. โดยวางขนานตามแนวกว้างของแผ่น

– ควรกองเก็บผลิตภัณฑ์ไม้เทียมบนพื้นที่แห้งและราบได้ระดับ แนะนำให้คลุมกองวัสดุด้วยแผ่นผ้าใบหรือพลาสติก เพื่อรักษาปริมาณความชื้นของแผ่นให้คงสมดุลย์อยู่ก่อนติดตั้ง

การขนย้ายและกองเก็บ