วิธีการติดตั้งผนังสำเร็จรูป แบบเรียบ

วิธีการติดตั้งผนังสำเร็จรูป แบบเรียบ


1. เริ่มต้นแผ่นแรกด้วยขอบเส้นเล็ก

2. ระยะห่างของเหล็กไม่เกิน 40-45 ซม. (ตามภาพ)

3. ใช้ฉากไวนิล หรือใช้ฉากอลูมิเนียม ขนาด 1×1 นิ้ว ปิดด้านหน้า เพื่อความสวยงาม