วิธีการติดตั้งผนังสำเร็จรูป แบบลูกฟูก

วิธีการติดตั้งผนังสำเร็จรูป แบบลูกฟูก


1. ทำโครงเหล็กระยะห่างไม่เกิน 40-45 ซม. (ตามภาพ)

2. ยึดแผ่นด้านข้างเพื่อเริ่มต้นไล่แผ่นไปต่อไป จนกว่าจะจบ และใส่แผ่นปิดข้างอีกครั้ง

3. การเก็บงานด้านหน้า ใช้ฉากอลูมิเนียม ขนาด 1×1 นิ้ว เพื่อเก็บงานให้เรียบร้อย