วิธีการติดตั้งฝ้าระแนง รุ่น Cool

วิธีการติดตั้งฝ้าระแนง รุ่น Cool


– ระยะห่าง C-Line เขี้ยว 40 ซม. (ตามภาพ)

– ตัวปิดด้านข้าง รูปตัว F สำหรับเก็บงาน (ตามภาพ)

– การติดตั้งใช้คู่กับ C-Line ติดตั้งทุกระยะ 40 ซม. (ตามภาพ)