วิธีการติดตั้งโครงคร่าวที่ได้ระดับ

วิธีการติดตั้งโครงคร่าวที่ได้ระดับ


– ไม่ควรติดตั้งโครงคร่าวลอย เพราะว่าไม้ตงขนาดเล็กไม่สามารถรับน้ำหนักได้ จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต และตงต้องยึดติดกับพื้นคอนกรีตทุกระยะ 35 ซม. เพื่อกันการยกขึ้นเมื่อถูกแดดร้อนจัด
– ไม่ควรปูไม้กับคอนกรีตเลยเพราะพื้นอาจไม่เสมอ ทำให้ไม้พื้นไม่ได้ระดับ การใช้งานอาจไม่ทนทาน และตงขนาดเล็กต้องติดกับพื้นคอนกรีตทุกส่วน
– การปูพื้นที่ไม่ยกระดับ ต้องมีตงที่เหมาะแก่การใช้งาน

ข้อควรระวัง : ฐานรากที่วางโครงคร่าวต้องไม่ทรุดตัว ติดตั้งโครงคร่าวจนเต็มพื้นที่โดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 35 ซม.