วิธีการติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก

วิธีการติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก


เป็นการติดตั้งไม้พื้น ในกรณีที่หน้างานต้องวางไม้พื้นบนโครงคร่าวเหล็ก

• ตงสำหรับงานปูพื้น ระยะห่าง 35 ซม. จาก center ถึง center
• ไม้เทียมสามารถปูกับตงเหล็ก และอลูมิเนียม หรืออื่นๆ ได้ แต่ระยะห่างต้องไม่เกิน 35 ซม. จาก center ถึง center เช่นกัน