วิธีการติดตั้งไม้ตัน

วิธีการติดตั้งไม้ตัน


– ไม่ควรปูไม้พื้นชนขอบคอนกรีต ควรเว้นระยะหัว-ท้าย 0.5 ซม. เพื่อป้องกันการยืด-หดตัว
– ไม่ควรปูไม้พื้นชิดติดกัน ควรเว้นระยะห่าง 0.3 – 0.5 ซม. เพื่อให้ไม้ได้ระบายความร้อน
– ใช้สว่านเจาะนำ จากนั้นยิงสกรูเกลียวเพื่อยึดไม้ โดยปล่อยหัวสกรูให้จมลงไป 1 ซม. ในเนื้อไม้ และยึดลงไปในตงไม่น้อยกว่า 2 ซม. แล้ว เก็บหัวสกรูด้วยตัวอุด
– ช่วงรอยต่อไม้ ต้องเพิ่มไม้ตงเป็นคู่ทุกครั้ง และเว้นระยะห่างรอยต่อของไม้ 0.5 ซม. เพื่อป้องกันการยืด-หดตัว

วิธีการติดตั้งไม้ตัน

วิธีการติดตั้งไม้ตัน

วิธีการติดตั้งไม้ตัน

วิธีการติดตั้งไม้ตัน

วิธีการติดตั้งไม้ตัน