วิธีการติดตั้งไม้ปูพื้น

วิธีการติดตั้งไม้ปูพื้น

 


การติดตั้งไม้กลวง

วิธีการติดตั้งไม้ปูพื้น

• ไม่ควรปูไม้พื้นชนขอบคอนกรีตควรเว้น ระยะหัวท้าย 0.5 ซม. เพื่อป้องกันการยืดหดตัว

วิธีการติดตั้งไม้ปูพื้น
การติดตั้งคลิปล็อก

วิธีการติดตั้งไม้ปูพื้น

สแตนเลส – Stainless
ข้อดี – ได้รับความสวยงาม รอยต่อไม้แคบ
ข้อเสีย – ดูแลรักษายากเนื่องจากเวลาบำรุงรักษาจะต้องตัดคลิปล็อกออก

วิธีการติดตั้งไม้ปูพื้น

พลาสติก – Plastic
ข้อดี – ซ่อมแซม และบำรุงรักษาง่าย ไม่ทำให้คลิปล็อกเสียหาย
ข้อเสีย – รอยต่อไม้มีระยะห่างกว้างกว่า

การติดตั้งไม้ตัน

วิธีการติดตั้งไม้ปูพื้น
• ไม่ควรปูไม้พื้นชนขอบคอนกรีตควรเว้นระยะหัวท้าย 0.5 ซม. เพื่อป้องกันการยืดหดตัว
• ไม่ควรปูไม้พื้นชิดติดกันควรเว้นระยะห่าง 0.3-0.5 ซม. เพื่อให้ไม้ได้ระบายความร้อน
• ใช้สกรูเกลียวปล่อยหัวสกรูควรจมลงไป1cm.ของไม้บนและยึดลงไปในตง ไม่น้อยกว่า 2 ซม. เก็บหัวสกรูด้วยตัวอุด
• ช่วงรอยต่อไม้ต้องเพิ่มไม้ตงเป็นคู่ทุกครั้งและเว้นระยะห่างรอยต่อของไม้ 0.5 ซม. เพื่อป้องกันการยืดหดตัว