วิธีการติดตั้งไม้รั้ว

วิธีการติดตั้งไม้รั้ว


วิธีการติดตั้งไม้รั้ว
เสาปูน
ระยะห่าง 60 – 70 ซม.

วิธีการติดตั้งไม้รั้ว
เหล็ก ระยะห่าง 45 – 50 ซม.

**ไม้ระแนงกำหนดระยะห่างตามความสวยงาม

วิธีการติดตั้งไม้รั้ว