วิธีการติดตั้งไม้เทียม

วิธีการติดตั้งไม้เทียม


โครงคร่าวที่ได้ระดับ

วิธีการติดตั้งไม้เทียม

• การปูพื้นที่ไม่ยกระดับ ต้องมีตงที่เหมาะแก่การใช้งาน
• ไม่ควรปูไม้กับคอนกรีตเลยเพราะพื้นอาจไม่เสมอ ทำให้ไม้พื้นไม่ได้ระดับการใช้งานอาจไม่ทนทาน และตงขนาดเล็กต้องติดกับพื้นคอนกรีตทุกส่วน
• ไม่ควรลอยเพราะว่าไม้ตงขนาดเล็กไม่สามารถรับน้ำหนักได้ จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ และตงต้องยึดติดกับพื้นคอนกรีตทุกระยะ35 ซม. เพื่อกันการยกขึ้นเมื่อถูกแดดร้อนจัด

ข้อควรระวัง : ฐานรากที่วางโครงคร่าวต้องไม่ทรุดตัว ติดตั้งโครงคร่าวจนเต็มพื้นที่โดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 35 ซม.

โครงคร่าวเหล็ก

วิธีการติดตั้งไม้เทียม

เป็นการติดตั้งไม้พื้น ในกรณีที่หน้างานต้องวางไม้พื้นบนโครงคร่าวเหล็ก

• ตงสำหรับงานปูพื้น ระยะห่าง 35 ซม. จาก center ถึง center
• ไม้เทียมสามารถปูกับตงเหล็กและอลูมิเนียมหรืออื่นๆได้ แต่ระยะห่างต้องไม่เกิน 35 ซม. จาก center ถึง center เช่นกัน

วิธีการติดตั้งไม้เทียม

โครงคร่าวยกระดับ

วิธีการติดตั้งไม้เทียม

การติดตั้งไม้พื้นในกรณีที่หน้างานต้องการให้ยกระดับไม้พื้นจากพื้นคอนกรีตมากๆ

• ไม่ควรปูไม้ชิดขอบ ควรเว้นระยะเพื่อให้ไม้ยืดหดตัว
• หากปูยกระดับ ไม้เทียมที่เหมาะทำขาตั้ง คือขนาด 2?2 นิ้ว และ คาน คือขนาด 1?3 นิ้ว ระยะห่างขาตั้งไม่เกิน 35 ซม. จาก center ถึง center (ตามรูป) ระยะห่างตงเมื่อทำเสร็จไม่เกิน 35 ซม. ขาตั้ง ของตงต้องยึดกับ พื้นด้านล่างอย่างแน่นหนาเพื่อกันการยกขึ้นเมื่อถูกแดดร้อนจัด

ข้อควรระวัง : ฐานรากที่วางโครงคร่าวต้องไม่ทรุดตัว ติดตั้งโครงคร่าวจนเต็มพื้นที่โดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 35 ซม.

วิธีการติดตั้งไม้เทียม